قیمت محصولات

نام محصول قیمت محصولات تاریخ بروزرسانی توضیحات
سبک 2 93000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
سبک 1 93000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
سنگین 2 95000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
سنگین 1 95000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
سفاله چدن 88000ریال 1399/11/06 قیمت ها درب کارخانه
سفاله آهن 85000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
شمش چدن فولاد ریزی توافقی 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
شمش چدن داکتیل 142000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
شمش چدن خاکستری 132000ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 5sp 118300ریال 1399/11/05 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125- 5sp 118300ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -125*125 - 3sp 118800ریال 1399/11/05 قیمت درب کارخانه
شمش فولاد -150*150 - 3sp 118800ریال 1399/11/06 قیمت درب کارخانه