سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

براده چدن خاکستری
شرح: براده ای تمیز ناشی از ماشینکاری قطعات چدن خاکستری
منبع تامین: مراکز تراشکاری صنعتی
نامهای دیگر: سفاله ماشینکاری چدن خاکستری (CIB) و براده ماشینکاری
قراضه مشابه: براده ماشینکاری چدن نشکن
اندازه تقریبی: ابعاد خاصی ندارد، ولی معمولاً کوچک است.
چگالی حجمی: 36/1 تا 7/1 گرم بر سانتی متر مکعب( بسته به نوع عملیات ماشینکاری متفاوت است.)
ملاحظات کیفی:
1-افت بر اثر زنگ زدگی بالاست؛
2-معمولاً عاری از براده های فولادی و غیر آهنی است، ولی به هر حال چنین وبراده هایی ممکن است وجود داشته باشد.
ملاحظات ایمنی:
1-احتمال احتراق خود به خودی وجود دارد؛
2-توده های براده ممکن است رطوبت داشته باشد.
ملاحظات زیست محیطی: جنین موادی معمولا دارای روغن اند.
ملاحظات پرتوزایی: ندارد

توضیحات:
1-اگر بخواهیم براده ای با مشخصات یکسان داشته باشیم، بهتر است درست پس از اتمام تراشکاری قطعات خاص، براده آن را جداگانه جمع آوری کنیم؛
2-توصیه کلی آن است که تمامی انواع یکسان را جداگانه جمع آوری کنیم؛
3- می‌توان براده ها را به بریکت تبدیل کرد؛
4- برده‌های با چگالی کم و اندازه کوچک برای کوره کوپل مناسب نیست؛
5- زنگ زدگی (اکسیداسیون) شدید به کاهش سیلیسیم منجر می شود.