سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

بریکت براده چدنی( فراوری به صورت گرم یا سرد)
شرح: براده های چدنی در فرایند گرم یا سرد فشرده و به بریکت تبدیل می شود.
منابع تامین: مراکز تراشکاری صنعتی
نام دیگر: بریکت چدنی
قراضه مشابه: ندارد
ابعاد تقریبی:

استوانه‌ای، 12/5 سانتی متر قطر و ارتفاع ۸ تا حدود ۱۵ سانتی متر؛
بالشتکی 7/5*5*2/5 سانتی متر.
چگالی حجمی:

استوانه ای ۳/۶ گرم بر سانتی متر مکعب
بالشتکی 2/9 گرم بر سانتی متر مکعب .
ترکیب شیمیایی تقریبی: با توجه به ترکیب مورد نظر سفارش دهنده تهیه می‌شود.
ملاحظات کیفی:
1- ممکن است دارای تغییرات آنالیزی باشد؛
2- بهره دهی ذوبم‌کن از متغیر باشد.
ملاحظات ایمنی: ممکن است حاوی بیش از یک درصد مواد فرار ( آب یا روغن ) باشد که باعث خطرات انفجاری در پاره‌ای از کوره ها می شود.