سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

قطعات چدنی خودرویی تمیز
شرح: قطعات چدنی و تمیز خودرو، مانند بلوک سیلندر، سرسیلندر، روتور، توپی، کاسه چرخ و چدنی اگزوز؛ عاری از هرگونه قطعات فولادی، بجز سوپاپ ها، فنر سوپاپ و میله‌های فولادی کوچک؛ همچنین عاری از فلزات غیر آهنی و غیر فلزی.
منبع تامین: بازیافت کنندگان خودرو، تعمیرگاه های ترمز، فروشندگان قطعات دست دوم خودرو و خرد کنندگان بلوک سیلندر
نام های دیگر: بلوک سیلندر تمیز و بلوک سیلندر پاک شده
قراضه مشابه:
قطعات خودروی تمیز شده: شکسته و روغن زدایی نشده؛
قطعات چدنی خودرو: روغن زدایی شده
اندازه تقریبی: متغیر
چگالی حجمی: بسته به اندازه قطعه متغیر است
ملاحظات کیفی:
1- واژه تمیز به معنی جداسازی کلیه قطعات فولادی، غیر آهنی و غیر فلزی چسبیده به قطعات چدنی خودرو است. روغن، گریس و کثافت ممکن است هنوز وجود داشته باشد. در صورت لزوم به مواد گریس زدا باید پاک شود؛
2- این گونه قطعات ممکن است منشاء ورود سرب و آلومینیوم به ذوب باشد.
ملاحظات ایمنی: این قطعات ممکن است دارای سرب باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
1- این نوع قطعات ممکن است روغنی یا گریسی باشد؛
2- این قطعات ممکن است دارای سرب باشد .