سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

برش کاری با دستگاه قیچی


برشکاری فرایندی است به‌منظور بریدن و کاهش ابعاد قراضه های فولاد و رساندن آن به اندازه‌ای که مورد نیاز مشتری است دستگاه های برش شامل قیچی های با فشار برش 1 تا 2 تن تا انواع بزرگ تر و قویتر ۲۲0۰ تنی،که قادر است قطعات فولادی به ضخامت ۱۷ سانتی را برش دهد، است. دستگاه های های قیچی از نوع ثابت و متحرک است که دستگاه های متحرک قطعات بزرگی را برش می دهد که در دستگاه‌های ثابت جا نمی‌شود و یاقابل جابه جایی نیست.

دستگاه های بزرگ معمولا به وسیله جرثقیل تغذیه می‌شوند. گیوتین های بزرگ قادرند چند صد تن قراضه را روزانه برشکاری کنند. انواعی از قراضه های فولادی که با قیچی برش داده می‌شوند عبارت اند از قطعات ریختگی فولادی و صفحات و فولادهای ساختمانی. در مواردی عملیات برشکاری و جداسازی قراضه ها را با هم انجام می‌دهند تا مواد برش خورده مطابق با نیازمندی های مشتری تامین شود.