مجتمع فولاد کیمیا

صنايع ريخته گري كيميا چدن سپاهان درسال 1378 با هدف توليد قطعه و شمش چدن درشهرك صنعتي جي اصفهان به بهره برداري رسيد . اين شركت در طي سالهاي فعاليت خود با بهره گيري از دانش فني كارشناسان و پرسنل مجرب ونيز استفاده ازجديدترين تكنولوژي روزدنيا و امكانات پيشرفته آزمايشگاهي موفق به تامين مطلوب بخش چشمگيري از نيازهاي صنايع مختلف گرديده است .


شركت فولاد كيميا با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از نيروي مجرب انساني و تجهيزات مناسب توليد انواع شمش فولاد و شمش چدن را در سايز هاي مختلف به روش CCM(ريخته گري مداوم)طبق استاندارد هاي جهاني بر عهده دارد. مديريت شركت همواره تلاش دارد در جهت تامين خواسته هاي مشتري و نيز موارد ايمني و بهداشت حرفه اي كاركنان و مديريت زيست محيطي ,طرف هاي ذينفع و ساير منابع مرتبط تمهيدات لازم را به مرحله اجرا گذارد.